Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.07.2014 21:18:05 

Kavkazský pastevecký pes - CHARZO Z AZGIRU - Caucasian ovcharka

 
Standarty plemene podle FCI
 
 
Kavkazský pastevecký pes – původní český název kavkazský ovčák
Přejmenování pro potřeby českého kynologa bylo zcela opodstatnělé – původní název ovčák byl zavádějící – tento pes není plemenem ovčáckým, ale pasteveckým. Bohatost českého jazyka umožňuje onu přesnou identifikací. Jinak je tomu například v ruštině, která zná pro oba typy psů pouze výraz ovčarka – tedy kavkazskaja ovčarka.
 
Rozdíl:
Ovčácký pes – pes pečující o stádo v současnosti s člověkem
Pastevecký pes – pes ke střežení stád, samostatně pracující
 
Tento rozdíl je třeba pochopit. Je třeba pochopit, že mezi uvažováním a z toho plynoucím projevem chování je mezi člověkem a psem pasteveckým propastný rozdíl. Není to rozdíl v inteligenci, ale v jejím uplatňování a tudíž ve výsledném efektu. Ovčák spolupracuje, pastevecká pes pracuje dle svého vlastního uvážení. Jediným kritériem pro uplatnění v chovu v minulosti byla odvaha a ostrost. Z toho dodnes plemeno
těží – vrozené povahové vlastnosti jsou velmi ustálené … ale …
 
Tedy konkrétně:
Projev na veřejnosti je velmi různorodý, zcela a naprosto závislý na dosavadním způsobu života psa a jeho vedení. K cizím je kavkazský pes převážně odmítavý nebo nepřátelský. Z klidu, i z případné zdánlivé apatie, je schopen bleskurychlého útoku. Většinou budí zdání introverze, při nedostatečném náviku na civilizační hluk se v hlučném cizím prostředí necítí dobře. Při obraně svého prostředí projevuje obrovskou razanci, není-li v této aktivitě záměrně tlumen. Řídí se scela svou hlavou, jeho vidění je často černobílé - buď jste přítel nebo nepřítel, nic mezi tím.
V kruhu rodiny je při správném vedení milý a přátelský, většinou i mazlivý, ochranitelský a něžný ke sabším, dokonce i s určitým náznakem smyslu pro humor. Přesto je třeba opatrnosti při styku s dětmi - není to pes ke hraní ani s dětmi, ani jinak. Má jinou životní náplň, striktně hlídací
a k tomuto svému životnímu poslání přistupuje s patřičnou vážností. Na svého pána se silně fixuje avšak nevyžaduje neustálý kontakt. V případě chovu ve smečce je na smečku velmi vázaný. Důrazně ctí “vzdělávání”, je-li vhodně motivován. Skvěle se učí příkladem od druhého psa a to pochopitelně jak ve smyslu kladném, tak záporném. Lze říci, že jako uvšech ostatních plemen, má fena jemnější, méně razantní projev než
pes - samec, avšak ve vztahu ke stejnému pohlaví projevuje daleko větší hašteřivost než její mužský protějšek.
 
Způsob chovu, specifika:
Je určen k precizní ostraze čehokoliv, jednotlivě v párech nebo vhodně sestavených menších smečkách. Střežící aktivita je nejvíraznější po setmění. Zvláště v této době útočí při ochraně “svého” území střelbitě, často bez varování a bez řádné rozvahy. Při správné fixaci na své
teritorium nemá potřebu se toulat, lovecký pud je nevýrazný. Je nepříliš živého temperamentu, ale vytrvalý, velmi odolný proti všem povětrnostním vlivům. Co se týče množství krmiva je nenáročný, ale na druhé straně vyžaduje dokonalé složení krmné dávky v období růstu. Nutný je stabilní kotec s jištěným uzavíráním, pevné ploty u hlídaného prostoru. Nepotřebuje boudu, stačí solidní přístřešek jako ochrana před deštěm
a slunečním zářením. Ůdržba srsti je jednoduchá, srst má skvělou samočistící schopnost. Potřebuje svůj prostor. Může se jevit jako problematický ve vztahu k cizím lidem, psům a zvířatům. Proto je nutné seznamování s civilazačním ruchem a rozumné tlumení případných nežádoucích projevů od raného štěněčího věku. Jakýkoliv pozdější “zácvik“ je velmi zdlouhavý a bez trvalé obnovy není trvalého charakteru. Neho se pro běžnou psí kariéru (mimo speciálních soutěží pořádaných chovatelským klubem). Je sice schopen skvělých stopařských výkonů, výcvik
klasické obrany (dle požadavků skušebních řádů) je však ve většině případů bez solidních výsledků. Poslušnost je pomalá a neprecizní.
Zkrátka tento pes byl stvořen k jiným účelům! A ve svém oboru je skvělý!!!
 
Jak by měl vypadat ideální majitel:
Především psychicky i fyzicky silná osobnost, vyrovnaný, naprosto důsledný a spravedlivý. Tohoto psa nelze vychovat bitím a násilám. Tím ho
lze jen psychicky zdevastovat, pokořit jeho osobnost a připravit se tak na vlastní velký problémy. S tímto psem je třeba "vyjít" na základě vzájemného respektu. Dámám lze doporučit psa – samce. Při správném přístupu je jeho chování k ženě doslova gentlemanské, bere v úvahu svou hmotnost a jeho projev je tak, pochopitelně v rámci jeho možností, velmi decentní.
 
Závěrem obecně:
Chcete-li "poslušného" psa v jakémkoli pojetí, nepořizujte si zástupce tohoto plemene.
Chcete-li velkou psí osobnost do role téměř rovnocenného partnera, chcete-li samostatně uvažujícího razantního hlídače Vašeho domova a majetku či starostlivého ochránce stáda a – jste-li člověkem vyzařujícím přirozenou autoritu – pak je tento pes pro Vás nejspíše ideální volbou.
 
Text je se souhlasem majitelky převzat ze stránek ch. s. Lištička. Děkujeme.
TOPlist