Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.07.2014 21:18:05 

Kavkazský pastevecký pes - CHARZO Z AZGIRU - Caucasian ovcharka

Propozice pracovních soutěží KRaAOP a celostátních pracovních přeborů KRaAOP

Pracovní soutěž 1. stupně

1. Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 50 m.  Figurant probíhá kolem psa
ve vzdálenosti 20 m a následně provádí na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem, nepoužívá však akustických  projevů k zastrašení psa. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa. 

2. Psovod psa ihned odvazuje a prochází s ním skupinou stojících osob, zastavuje se a navazuje hovor člověkem ze skupiny,
podává mu ruku. Ve skupince není přítomen žádný pes. Žádoucí je klidné, ale pozorné chování psa.

Poznámka: Účast v soutěži 1. stupně není ničím omezena

 

Pracovní soutěž 2. stupně

1. Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do úkrytu ve vzdálenosti minimálně 50 m. U psa může být ponechán
předmět. Ze vzdálenosti minimálně 20 m podniká na psa figurant přímý útok. Je vyzbrojen obuškem a snaží se psa  křikem zastrašit.
Nedochází k fyzickému střetu se psem. Hodnotí se razance protiútoku psa. 

2. Psovod psa ihned odvazuje a prochází s ním skupinou osob. Některé osoby stojí, jiné sedí na židlích. Ve skupině je přítomen jeden neagresivně se chovající pes. Psovod se zastavuje a navazuje hovor se stojícím člověkem ze skupiny, podává mu ruku.
Žádoucí je klidné, ale pozorné chování psa.


Poznámka: Účast v soutěži 2. stupně není ničím omezena
 

Pracovní soutěž  3. stupně

1. Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do úkrytu ve vzdálenosti minimálně 50 m. U psa ponechává předmět.
Ze vzdálenosti minimálně 50 m přichází klidně osoba, směřující ke psu. Zastavuje se tak daleko, aby nemohlo dojít k fyzickému kontaktu. Přívětivě hovoří na psa v podřepu a naznačuje podání pamlsku, aby psa odlákala od věci. Pes musí nekompromisně střežit předmět
a nenechat se osobou ovlivnit. Osoba odchází, a  když je vzdálena od psa cca 50 m, připojuje se k ní skupina 4 lidí, vybavená 2 židlemi,
a všichni směřují opět ke psu. Když se přiblíží na 20 m, skupinka se zastavuje, jedna z osob usedá na židli. S druhou židlí současně
vybíhá ze  skupinky figurant a s křikem naznačuje útok židlí na psa. Nesmí dojít ke skutečnému ohrožení psa předmětem a nedochází ani k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa. 

2. Psovod psa ihned odvazuje a vchází s ním do skupinky osob, do níž se zapojil i figurant, který rovněž usedá na židli. Psovod se zastavuje
a navazuje hovor s 2. sedícím člověkem, který vstává a podává psovodovi ruku. Žádoucí je klidné, ale pozorné chování psa.


Poznámka: Účast v soutěži 3. stupně není ničím omezena.
 

Pracovní soutěž 4. stupně"
Tato soutěž probíhá ve 2 kategoriích (platí od 3.3.2012):
A - pro plemeno KAO
B - pro plemeno JRO, MSP, SAO

Psovod se psem prochází skupinou několika pohybujících se a hovořících lidí a pokračuje k úvazišti, vzdálenému cca 20 m,
kde psa uvazuje a ponechává u něho předmět. Poté odchází do úkrytu. Do skupiny se mezitím začlení figurant a následně odtud
vychází směrem ke psu. Ze vzdálenosti 10-15 m od psa podniká na psa razantní útok s náznaky úderu obuškem a umožňuje psovi zákus.

Hodnotí se:
a) chování psa při průchodu skupinou osob, kteří psa neohrožují - žádoucí je klidné, ale pozorné chování
b) razantnost zákusu a celkový styl práce psa


Poznámka: Účast v soutěži 4. stupně není ničím omezena.


Pracovní soutěž 5. stupně
Tato soutěž probíhá ve 2 kategoriích:
A - pro plemeno KAO
B - pro plemeno JRO, MSP, SAO

1.  Přepadení z úkrytu: Psovod se (se psem na vodítku a bez náhubku) pohybuje po předem určené trase. Za pohybu je napaden figurantem, který vybíhá z úkrytu a razantně zaútočí na dvojici. Hodnotí se tvrdost a nekompromisnost zákroku psa. Jakékoli povely jsou povoleny.

2.  Likvidace výtržnosti v restauraci: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku vstupuje do objektu, v kterém je imitována velmi hlučná
zábava a dochází zde k výtržnostem. Figurant v ringovém obleku není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Psovod se zastavuje na
určeném místě a výzývá zúčastněné osoby ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, gestikulací, hází po dvojici (psovod, pes)
lehké předměty – plastové lahve, papírové krabice, textilní části oděvu. Po určené době podnikne figurant, vyzbrojený obuškem a dalším
lehkým předmětem, na psovoda velmi razantní útok. Psovod drží psa po celou dobu zákroku na vodítku, může ho ovlivňovat libovolnými
povely.
Hodnotí se tvrdost a nekompromisnost zákroku psa.


Poznámka: Účast v soutěži 5. stupně není ničím omezena.

TOPlist